Gevelonderhoud

De gevel is niet alleen uw visitekaartje, ook onderhoud speelt een rol. Weer, vuil en graffiti laten hun sporen na op uw gevel. Klaver kent het klappen van de zweep als het gaat om mosverwijdering, graffiti, leuzen, plakresten, verfsporen etc. Daarbij houden we rekening met het materiaal waaruit uw gevel is opgetrokken, de ene gevel is immers de andere niet. Het is voor de reiniging van wezenlijk belang of uw gevel met baksteen, kalkzandsteen, betonsteen of natuursteen is gebouwd. Ook alternatieve gevelmaterialen als trespa, tegelwerk, aluminium, zink, aluminium of koper vragen om een aangepaste reiniging.

Indien gewenst kan na deze werkzaamheden een anti-graffiticoating worden aangebracht. Tot de gevel rekenen wij ook de zonwering. Door onze eigen gespecialiseerde hogedruk- en reinigingapparatuur kunnen wij snel reageren op hinderlijke vervuilingen.


« terug naar schoonmaakdiensten